Welkom op de website van wonderzoekjes voor kleuters | Jokido

Welkom op de website van wonderzoekjes voor kleuters | Jokido | Deze website is een creatie van PixelMedia - www.pixelmedia.be - info@pixelmedia.be
Wonderzoekjes voor kleuters

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jokido - Jonge kinderen doen aan onderzoek

JOKIDO staat voor onze visie, activiteiten, vormingen, … die verband houden met kleuters en onderzoek.

 

Kleuters hebben een onverzadigbare drang om nieuwe dingen te ontdekken en om te experimenteren. Wanneer je de fascinatie voor de wereld van de wetenschap, de onderzoekende houding als leraar kleuteronderwijs bij jonge kinderen kan voeden, leg je een basis voor later. Het onderzoekend denken en handelen bij jonge kinderen moet gestimuleerd worden om uiteindelijk de fysische wereld te leren begrijpen.

 

Wetenschappelijke activiteiten in de kleuterklas kunnen niet alleen staan maar moeten ingebed zijn in een samenhangend geheel (bijvoorbeeld in een thema) of vertrekken vanuit onverwachte voorvallen in en buiten de klas. Wetenschappelijke activiteiten moeten de magie vangen en de nieuwsgierigheid naar meer, de onderzoekende houding prikkelen.

 

Wetenschappelijke activiteiten zijn veel meer dan ‘proefjes’, die vaak uitgevoerd worden als recepten zonder echt de onderzoekende houding te stimuleren. Met JOKIDO willen we jou, als leraar kleuteronderwijs, een degelijke ondersteuning bieden bij het begeleiden van wetenschap in de kleuterklas. We zijn ervan overtuigd dat de wetenschappelijke wereld veel te bieden heeft aan leraars kleuteronderwijs en willen met JOKIDO een eerste brug slaan.

 

Volgende accenten in JOKIDO liggen aan de basis van keuzes die gemaakt werden:

 

  • Wetenschap voor kleuters wordt gekenmerkt door een open aanpak, waarbij veel initiatief van de kleuters mogelijk is.
  • De bedoeling is om een onderzoekende houding te stimuleren bij kinderen en dit niet alleen in activiteiten die vanuit het aangeboden materiaal, aanwezig op deze site, uitgevoerd worden. Een onderzoekende houding kan immers toegepast worden op heel veel aspecten van het dagelijks leven. We houden dus een pleidooi om in te spelen op dagdagelijkse voorvallen (bvb. vanuit de seizoenen, het weer,…) en kinderen hierover vaststellingen te laten maken. We willen kleuters zo aandachtig maken voor het wonder van de wetenschap in hun eigen leefwereld.
    Dit impliceert dat de leraar gevoelig moet zijn voor het zien van wetenschap en mogelijkheden in alledaagse dingen.
  • We gaan uit van een stimulerende rol voor de leraar; de leraar daagt de kleuters uit en laat hen door een gepaste vraagstelling zélf nadenken en stuurt waar nodig (bijvoorbeeld om nieuwe materialen in te brengen en handelingen te laten zien). Dit impliceert dat we aan leraars voldoende basis geven om na vaststellingen, verder onderzoek te stimuleren. Belangrijk is om dan ook de wetenschap te populariseren en hapklaar te maken voor de leraars.
  • Bij het werken met kleuters rond wetenschap zal de klemtoon meer liggen op het doen van vaststellingen dan op het geven van verklaringen.
  • Er is geen strak te volgen verloop van een activiteit uitgewerkt – als leraar kies je zelf wat je wil aanbieden aan de kinderen en plaats je dit zelf in een planning.
  • De stappenplannen die horen bij de begeleide en zelfstandige activiteiten hebben geenszins de functie van een receptenkaart. Hierbij worden kinderen immers niet gestimuleerd om onderzoekend te denken.
  • Het is dan ook belangrijk om de wetenschap in alledaagse terminologie te vertalen en op die manier hapklaar te maken voor iedere leraar. Het is ook belangrijk dat kinderen zien dat ook jij niet alle kennis hebt en dat opzoekwerk in boeken, op Internet... ook voor jou van toepassing is (rolmodel)

 


Arteveldehogeschool - Opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
J. Gérardstraat 18 - 9040 Sint-Amandsberg
09 218 72 02 - kleutersopverkenning@arteveldehs.be
Copyright PixelMedia

Artevelde hogeschool VIA Vlaanderen in actie Wetenschap maakt knap

Welkom op de website van wonderzoekjes voor kleuters | Jokido

Welkom op de website van wonderzoekjes voor kleuters | Jokido | Deze website is een creatie van PixelMedia - www.pixelmedia.be - info@pixelmedia.be