Kleuters op Verkenning
Materialen en Vormingen voor het Kleuteronderwijs

visies …

Wanneer we vanuit onze onderzoekslijnen kijken naar kleuteronderwijs willen wij een viertal elementen centraal plaatsen.

  • Onderzoekende houding stimuleren
  • Actief leren
  • Talentgericht onderwijs
  • Onderzoeksgericht onderwijs (inquiry based education)