Kleuters op Verkenning
Materialen en Vormingen voor het Kleuteronderwijs

projecten …

We kiezen voor praktijkgericht en ontwikkelingsgericht onderzoek, waarbij vragen uit de praktijk de basis vormen voor het ontwikkelen van materialen, werkvormen en vormingen voor leraren kleuteronderwijs. Bij dit ontwerpproces baseren we ons op methodologische richtlijnen vanuit de traditie van educational design based research. Samenwerken met mensen uit het werkveld is in een dergelijk ontwikkelingsgericht onderzoek dé sleutel tot succes; het zorgt ervoor dat de doelgroep voor wie we werken voortdurend feedback kan geven op en mee kan werken aan wat ontwikkeld wordt.

 

Op dit moment werken we vooral rond de onderzoekslijnen gezondheidsbeleid en het stimuleren van wetenschappelijke en technische geletterdheid.

 

We kiezen voor een interdisciplinaire samenstelling van het onderzoeksteam: lectoren met een wetenschappelijke, pedagogische en/ of grafische vorming werken samen om de ontwikkelde producten zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep. Ook studenten uit de opleiding dragen hun steentje bij in de vorm van bachelorproeven die gekoppeld worden aan het lopende onderzoek.

 

Naast het ontwikkelen van materialen is het ook belangrijk dat we visies ontwikkelen op basis van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijke artikels). Daarnaast willen we deze visies rond onderwijsvernieuwingen ook publiceren.

Beestig Gezond op school (PWO)

 • Prentenboek: De Paepe, S. (2008), Lekker en Gezond, Sint-Niklaas : Abimo. → Meer informatie
 • Didactische map:: Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I. (2008). Beestig gezond op school : didactische map, Sint-Niklaas: Abimo. → Meer informatie
 • Soepmap: Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I. (2008). Beestig gezond op school : Oom Veggie’s soepmap, Sint-Niklaas: Abimo. → Meer informatie
 • Affiche: Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I. (2008), Beestig gezond: affiche van het huis van de familie Versluis, Sint-Niklaas: Abimo. → Meer informatie
 • Poppenhuis: Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I. (2008), Beestig gezond: poppenhuis van de familie Versluis, Sint-Niklaas: Abimo. → Meer informatie
 • Vereecken, C., Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I., Maes, L., (2009), Parents’ and Teachers’ Opinions about the School Food Policy in Belgian Flemish Nursery Schools, Int. J. Environ. Res. Public Health, 6(3), 1268-128. → Meer informatie
 • Vereecken, C., Huybrechts, I., Van Houte, H., Martens, V., Wittebroodt, I., Maes, L. (2009). Results from a Dietary Intervention Study in Preschools “Beastly Healthy At School”. Int. J. Public Health, 54(3), 142-9
 • De Clippeleir, K., Verdonck, L. (2009) Water drinken is cool. De Katholieke Schoolgids, 63, 4, p. 137-139.
 • Van Hauwaert, C. (2008), School wordt Beestig Gezond, Visie, 64, nr 10, 21-03-2008, p. 14.
 • Van Hauwaert, C. (2008), School wordt Beestig Gezond, Straal, 40, nr 6, p. 12.
 • Joosten, N. Werken aan gezondheid op school. Visie, 64, nr 20, 06-06-2008, p. 14.
 • (2008), Beestig Gezond, Basis, 115, 30 augustus 2008, p. 24-25.
 • Van Acker, S. (2008) Werken rond chocolade bij jonge kinderen. De Katholieke Schoolgids, 62, nr 5, p. 168 – 171.
 • Meirlaen, E., Van Hoecke, K. (2009) Actief met de actieve voedingsdriehoek: een gezelschapsspel voor oudere kleuters en eerste graad. De Katholieke Schoolgids, 63, 3, p. 87-90.

JOKIDO (Departement Economie, Wetenschap en Innovatie)

 • Activiteitenmap: Van Houte, H., Martens, V. (2009). Wonderzoekers: onderzoekjes met water. Antwerpen: Zwijsen. → Meer informatie
 • Prikkelplaten: Van Schuylenbergh, K. (2009). Wonderzoekers: onderzoekjes met water. Prikkelplaten, Antwerpen: Zwijsen. → Meer informatie

Verdraaid (PWO)

 • Martens, V., Van Houte, H. (2009) Techniek voor kleuters: een boeiende verkenning. Van ontwikkelingsdoelen naar een didactische aanpak.  Praktijkgids voor de basisschool, aflevering 92, p. 105 – 143.
 • Vereecke, G., Peirsman, N. (2008) Technologische geletterdheid. De Katholieke Schoolgids, 62, nr. 5, p. 160-163.
 • D’Hooghe, K. (2008) Techniekkoffer rond ‘daken’. De Katholieke Schoolgids, 62, nr 5, p. 164-167.
 • Martens, V., Van Houte, H., Devlieger K., & Ollieuz T. (2009) Educational practices stimulating scientific and technological literacy in diverse groups of pre-schoolers (paper). EECERA-conferentie Strassbourg, 28 augustus 2009.
 • Didactisch pakket: Van Houte, H., Remerie, T., Martens, V., Ollieuz, T., & Devlieger, K. (2010). Krachtpatsers: krachtonderzoekjes voor kleuters. Antwerpen: Zwijsen. → Meer informatie

Gek op techniek?! (PWO)

 • Devlieger, K., Ollieuz, T., Martens, V., Mertens, S., Remerie, T., Schaffler, J., & Van Houte, H. (2010). Technische geletterdheid stimuleren; makkelijk?. Velon & velov congres 2010, Noorderwijkerhout, 8 en 9 maart 2010. → Meer informatie
 • Devlieger, K., Mertens, S., & van Houte, H. (2011) ‘Zijn studenten in de lerarenopleidingen Gek op techniek?’ Velov velon tijdschrift lerarenopleidingen, 32(2)
 • Van Houte, H. & Mertens, S. (2010). Techniek in de basisschool. (in voorbereiding)

Eureka! (PWO) - Inquiry based education

 • Van Houte, H. , Devlieger, K. & Schaffler, J. (2012). Onderzoekende houding stimuleren en ontwikkelen bij jonge kinderen. Uitgeverij Abimo: Sint-Niklaas

 • Van Houte, H., Schafller, J., Remerie, T. & Devlieger, K. (2011).  Kleine onderzoekers op de basisschool. EE-cahier 7. Averbode CEGO publishers: Leuven.

 • Devlieger, K., Van Houte, H., Schaffler, J., Remerie, T., & Vanderlinde, R.  (2010). Characteristics of an effective training programme for early childhood teachers to apply inquiry-based science education . Eapril Congres, Lisbon 24-26 november 2010

Educatief pakket zware metalen

In het najaar van 2010 werkte onze opleiding samen met de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs en het VIGEZ mee aan een educatief pakket voor het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs. Dit pakket kreeg als titel ‘Speel op veilig: contact met zware metalen’ en werd ontwikkeld in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Het doel van dit pakket is om kinderen uit hot spot regio’s handelingen aan te leren om het contact met zware metalen zoveel mogelijk te verminderen.

→ Meer informatie over het pakket

Ontwikkelingsgericht onderzoek

 • Van Houte, H., Martens, V., Ollieuz, T., Devlieger, K. (2009). Bruggen van en naar het werkveld in het kader van ontwikkelingsgericht onderzoek in de opleiding bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (paper), Velov-Veloncongres, Gent, 2 februari 2009. → Meer informatie